متوسطه دو پسرانه منطقه یازده سپهر
 
پس سنجی جلسه روایت پزوهی  

به نام خدا

با سلام خدمت تمامی دبیران گرامی
پس سنجی ذیل پیرو جلسه روایت پژوهی خانم دکتر حسینی خواه برگزار خواهد شد

پس از پایان جلسه به مدت 15 دقیقه زمان تکمیل فرم می باشد

                                                                                                      با تشکر

     
 
نظرسنجی  
1. استمرار فرآیند یادگیری از طریق تجربه چه اتفاق مهمی را رقم می زند؟2. تفاوت روایت پژوهی و داستان نویسی در چیست؟3. تعمیم در پژوهش روایی از چه نوع می باشد؟4. هنگامی که انتظار داریم مصاحبه شونده باورها و هنجارهای خود را بیان نماید معمولا از چه نوع سوالاتی استفاده می کنیم؟5. منظور از member check در روایت پژوهی چیست؟6. در روایت پژوهی به چه ابعادی باید توجه نمود؟7. عنصر اصلی روایت پژوهی چه نام دارد؟8. پژوهش روایی از چه نوع پژوهشی می باشد؟9. کدامیک از موارد زیر از فواید روایت پژوهی برای معلمان نمی باشد؟10. کدامیک از موارد زیر از ابعاد توجیه در روایت پژوهی نمی باشد؟