سخن مدیریت محترم دبیرستان

 
 
آموزش، یکی از مهم ترین سرمایه گذاری های اجتماعی است که منافع بلندمدتی را برای کشور ایجاد می کند. همچنین، مدل های رشد          
 
اقتصادی درون زاد بر اهمیت سرمایه گذاری در علم از جمله آموزش مقدماتی به عنوان یک عامل اساسی در رشد اقتصادی تأکید می کنند و
 
بنابراین تعلیم و تربیت باید یک جزء اصلی در هر استراتژی توسعه را تشکیل دهد. علاوه بر این، در مفاهیم اسلام آموزش یک فرآیندی است که
 
موجب تکامل فرد از نظر منطق، معنویت و ابعاد اجتماعی می شود به طوری که اولین آیاتی که بر پیامبر اسلام (ص) نازل شد درباره علم و
 
دانش بوده است و پیامبر دانشمندان را وارثان پیامبران معرفی می کند. بر همین اساس، آموزش و پرورش وظیفه آموزش پایه ای و مقدماتی را
 
بر عهده دارد ورکن اساسی توسعه در کشور محسوب می شود. در شرایط فعلی که کشور ما در شرایط تحریم قرار گرفته است، به نظر می
 
رسد راهکار اقتصاد مقاومتی مناسب ترین راهکار برای جلوگیری و رفع بحران است و این رویکرد نیز باید در آموزش و پرورش به کار گرفته شود.
 
اخیراً، برای دفع آثار تحریم و فشارهای بیگانگان بر آموزش و پرورش رویکرد مدرسه محوری و مردمی کردن اقتصاد آموزش و پرورش مطرح شده
 
است. بر اساس این رویکرد، مالکیت مدارس بر عهده دولت است و اداره مدارس به مدیران و معلمان متقاضی واگذار می شود. از جمله مزایای
 
این رویکرد، افزایش پاسخگویی آموزش و پرورش به خانواده ها و  جامعه،ارتقای کیفی، کارایی و اثربخشی نظام آموزشی، افزایش قابلیت های
 
فردی ذی نفعان آموزشی و افزایش مقاومت آموزش و پرورش، دولت و جامعه است.
 
هر مجموعه آموزشی برای رشد و توسعه و نتیجه گیری هدفمند به یک برنامه ریزی جامع و دقیق و مستمر نیازمند است ، دبیرستان سپهر
 
معرفت شماره 5 منطقه 11 به عنوان یکی از مدارس زنجیره ای سپهر معرفت (وابسته به بانک صادرات ) 24 سال مداوم در آموزش و پرورش
 
فرزندان عزیزمان در منطقه 11 تهران فعالیت کرده و بر اساس اندیشه های پیشگامانه و دیدگاه های رفیع آموزشی و پرورشی شروع به کار
 
کرده است و تا کنون فارغ التحصیلان زیادی را در بهترین رشته های دانشگاهی تحویل جامعه داده است.
 
امید به آینده ای بهتر  و درخشان تر برای دانش آموزان عزیزمان 
 
مدیریت دبیرستان پسرانه ی سپهر معرفت منطقه 11 _ سیّد صادق نعمتی