اعضاء شورای دانش آموزی
 
 
 
 
ردیف نام و نام خانوادگی رای
1 علیرضا رهبر 51
2 محمد مهدی حق پناه 48
3 محمد آل طه 48
4 سپهر رفیعی 45
5 سورنا اقبالی پور 36
6 ابوالفضل بلاغی 33
7 ابوالفضل تقی پور 33
 
 
 
 
 
اسامی ذخیره های شورای دانش آموزی
 
 
نام و نام خانودگی رای
کوروش اصغر زاده 29
سینا بالادوست 25
کسری هاشمی 24
 
 
 
 
 
 
ریاست شورا محمد مهدی حق پناه
معاونت شورا علیرضا رهبر
منشی شورا محمد آل طه
 
 
 
 
 
کمیته های اجرایی
 
نام و نام خانوادگی سمت
ابوالفضل بلاغی کمیته اجرایی و انتظامات
سپهر رفیعی کمیته ورزشی و تفریحی
محمد آل طه کمیته فرهنگی و هنری