آخرین اخبار واحد فرهنگی
 
 
 
 
 
برنامه صبحگاهی
 
روز برنامه اجرایی
شنبه
تلاوت قرآن-مراسم سرود ملی-نرمش-ذکر روز 
یکشنبه تلاوت قران- دکلمه-حدیث هفته-ذکر روز
دوشنبه تلاوت قرآن-پیام فرهنگی-ذکر روز 
سه شنبه تلاوت قرآن-دعای فرج- ذکر روز
چهارشنبه تلاوت قرآن-سرود-ذکر روز
 
 
 
روز نامه خبر ورزشی
 بنا به درخواست دانش آموزان روز های شنبه و سه شنبه مقابل درب ورودی دوره دوم نصب می شود و مورد دید همگان میباشد .
                        سرپرست واحد فرهنگی
                         دبیرستان سپهر معرفت